SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203048/20 | 3100 Salgótarján Zemlinszky Rezső út 4.

Intézmény logo

Nógrád Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb foglalkozások

 

Az egyéb foglalkozások
igénybevételének lehetőségei


Hivatkozás: Szakmai program: 40. oldal és 61. oldal
Iskolánk a testnevelésórák keretein kívül is kínál lehetőségeket a diákjainak, hogy
játéklehetőséget biztosítson nekik, és kielégítse mozgásigényüket. A foglalkozások
időpontját minden tanév elején a testnevelők a diákönkormányzattal egyeztetve
határozzák meg az iskolavezetéssel történő egyeztetés után.


Tanórán kívüli foglalkozások


A tanórán kívüli foglalkozásokat minden tanév október elsején hirdetjük meg a
tanulók igényei és érdeklődése alapján.
A tanórán kívüli foglalkozások típusai:
 érettségi vizsgafelkészítők tantárgyanként,
 szakmai vizsgafelkészítők tantárgyanként,
 felzárkóztató foglalkozások,
 tehetséggondozó foglalkozások,
 versenyfelkészítő foglalkozások,
 a diáksport foglalkozásai,
 énekkar,
 szakmai szakkörök,
 művészeti szakkörök,
 egyéb szabadidős foglalkozások.


Az igazgató minden év április 15-ig teszi közzé a tájékoztatót a választható
tantárgyakról.
A nem kötelező tantárgy tanítását végző tanár személyére az előző tanév végéig az
érintett tanulók tehetnek javaslatot az iskola igazgatójánál, aki ezt a
tantárgyfelosztás elkészítésénél oktatásszervezésileg megoldható módon
figyelembe veszi.


A közép szintű érettségi vizsgára való felkészítést az alábbi tantárgyakból vállaljuk:
 Magyar nyelv és irodalom
 Történelem
 Matematika
 Idegen nyelv
 Kereskedelmi ismeretek
· Vendéglátóipari ismeretek
· Földrajz
· Testnevelés


Személyi és tárgyi feltételeink alapján, ill. a diákok igényeinek megfelelően emelt
szintű érettségi vizsgára való felkészítést vállalunk az alábbi tantárgyakból:
 Magyar nyelv és irodalom
 Történelem
 Matematika
 Idegen nyelv
 Kereskedelmi ismeretek
 Vendéglátóipari ismeretek


A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja
választását.
Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban
adhatja le a tantárgyválasztással, valamint a felkészülési szint megválasztásával
kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának.


Partnereink

SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum


Nógrád Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

3100 Salgótarján Zemlinszky Rezső út 4.

Telefon: +36 32 510 290

E-mail: kvsz@kereskedelmi-nmszc.hu

OM azonosító: 203048/20

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001294/2015


2024Nógrád Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola