SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203048/20 | 3100 Salgótarján Zemlinszky Rezső út 4.

Intézmény logo

Nógrád Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb foglalkozások

 

Az egyéb foglalkozások
igénybevételének lehetőségei


Hivatkozás: Szakmai program: 40. oldal és 61. oldal
Iskolánk a testnevelésórák keretein kívül is kínál lehetőségeket a diákjainak, hogy
játéklehetőséget biztosítson nekik, és kielégítse mozgásigényüket. A foglalkozások
időpontját minden tanév elején a testnevelők a diákönkormányzattal egyeztetve
határozzák meg az iskolavezetéssel történő egyeztetés után.


Tanórán kívüli foglalkozások


A tanórán kívüli foglalkozásokat minden tanév október elsején hirdetjük meg a
tanulók igényei és érdeklődése alapján.
A tanórán kívüli foglalkozások típusai:
 érettségi vizsgafelkészítők tantárgyanként,
 szakmai vizsgafelkészítők tantárgyanként,
 felzárkóztató foglalkozások,
 tehetséggondozó foglalkozások,
 versenyfelkészítő foglalkozások,
 a diáksport foglalkozásai,
 énekkar,
 szakmai szakkörök,
 művészeti szakkörök,
 egyéb szabadidős foglalkozások.


Az igazgató minden év április 15-ig teszi közzé a tájékoztatót a választható
tantárgyakról.
A nem kötelező tantárgy tanítását végző tanár személyére az előző tanév végéig az
érintett tanulók tehetnek javaslatot az iskola igazgatójánál, aki ezt a
tantárgyfelosztás elkészítésénél oktatásszervezésileg megoldható módon
figyelembe veszi.


A közép szintű érettségi vizsgára való felkészítést az alábbi tantárgyakból vállaljuk:
 Magyar nyelv és irodalom
 Történelem
 Matematika
 Idegen nyelv
 Kereskedelmi ismeretek
· Vendéglátóipari ismeretek
· Földrajz
· Testnevelés


Személyi és tárgyi feltételeink alapján, ill. a diákok igényeinek megfelelően emelt
szintű érettségi vizsgára való felkészítést vállalunk az alábbi tantárgyakból:
 Magyar nyelv és irodalom
 Történelem
 Matematika
 Idegen nyelv
 Kereskedelmi ismeretek
 Vendéglátóipari ismeretek


A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja
választását.
Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban
adhatja le a tantárgyválasztással, valamint a felkészülési szint megválasztásával
kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának.


Partnereink

 • Tesco
 • Galcsik
 • Sweet
 • Bacsa
 • Fenyves
 • Gesztenyés
 • Spar
 • Coop
 • G-H Room Épker Kft. G3 Vendéglő
 • K-H Gastro Kft.
 • Molnár Zsolt e.v. (Pikoló Ételbár)
 • Morka és Ron Kft.
SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Nógrád Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

   3100 Salgótarján Zemlinszky Rezső út 4.

  • Telefon: +36 32 510 290

   E-mail: centrum@nmszc.hu

   OM azonosító: 203048/20

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001294/2015


  2023Nógrád Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola