SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203048/20 | 3100 Salgótarján Zemlinszky Rezső út 4.

Intézmény logo

Nógrád Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

Történet

1950-ben létrejött az MTH, ezzel a kereskedelmi szakmunkásképzés megszűnt. Ennek a képzésnek hiányát tapasztalva a Belkereskedelmi Minisztérium 1954-es rendelete alapján elindult a kereskedelmi szakmunkásképzés szervezése az országban.
A Belkereskedelmi Minisztérium képviselői megkeresték a Megyei Tanács Kereskedelmi Osztályát azzal a céllal, hogy Nógrád megyében is megkezdődjön ez a szakképzés.
Az első tárgyalásokat Dr. Ravasz Dezsővel kezdték, de később a konkrét, iskolaszervező feladatokat Ozsvárt Saroltára (Keresztényi Istvánné) bízták. Ez az iskola, úgy, mint a többi kereskedői iskola szinte a nulláról indult.
1954. szeptember 1-jén a salgótarjáni Kereskedő Tanulóiskola a Közgazdasági Középiskola épületében (Bem út) albérlőként kezdte el munkáját. Három osztályt indítottak:

 • élelmiszer osztályt,
 • ipari osztályt,
 • vendéglátós osztályt.

A tanítás a délutáni órákra esett, mivel délelőtt a Közgazdasági Középiskola tanított. Az egész tantestület óraadókból állt. A közismereti és szakmai elméleti tantárgyakat a Közgazdasági Középiskola legjobb tanárai vállalták, feladatukat lelkiismeretesen, nagy hivatástudattal végezték.
A gyakorlati órák ellátására az igazgatónő boltvezetőket, helyetteseket, tapasztalt szakembereket kért fel.
Az elméleti oktatás a hét 2 napján történt, és minden második héten osztályfőnöki órákat is tartottak. A nevelési kérdések megvitatását legalább olyan fontosnak tartották, mint az elméleti-szakmai ismeretek átadását.
Az igazgató – Keresztényi Istvánné – nagy teherbírását, hivatástudatát és munkaszeretetét igazolta az a tény is, hogy szaktanárként a Közgazdasági Középiskolában volt főállásban, emellett a középiskola levelező tagozatát is irányította és a kereskedő iskola igazgatói feladatait is ellátta.
Rengeteg elméleti és gyakorlati órát látogatott, elsősorban a gyakorlati oktatóknak volt szükségük pedagógiai-módszertani segítségre. Az iskola irányításához egy 5-6 oldalas kis sárga füzetet megkapott a minisztériumtól, természetesen munkájához figyelembe vette a középiskolai rendtartást is.
Véleménye szerint ez volt a “legolcsóbb” iskola a megyében, hiszen utólagos elszámolással ellátmányt kaptak a minisztériumtól – 100-200 Ft-ot -, mely krétára, papírra kellett. Az óraadók bérét a minisztérium küldte.
A Megyei Tanács Kereskedelmi Osztálya rendszeresen látogatta az iskolát, hetenkénti munkakapcsolatban álltak. Nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a vállalatokkal – a Nógrád Megyei Élelmiszer kiskereskedelmi Vállalattal, a szövetkezetekkel, a Vendéglátó Vállalattal.
A tanulókat vállalati keretigény alapján vették fel és felvételi vizsgát is tartottak. Magyarból, matematikából és az ún. elbeszélgetésből állt ez a vizsga. A felvett tanulókat a szakmunkásvizsga után elhelyezték, tehát mindenkinek biztosították a munkahelyet. Később a saját keretein túl is biztosították a gyakorlati munkahelyeket azon tanulóknak, akik létszámon felül voltak. A társadalmi igény alapján egyre növekedett a tanulói létszám.
1959. június 24-i év végi osztályozó értekezlet jegyzőkönyve alapján a következő szakmák szerepeltek az iskola képzésében:

 • élelmiszer,
 • ruházati,
 • közétkeztetés,
 • vasedény,
 • vasműszaki,
 • háztartási,
 • sport-játék,
 • hentes.

Már a kezdet kezdetén is volt olyan lehetőség, hogy érettségizett fiatalok is szakmát szerezhettek ebben az iskolában.
A felszolgáló szakma volt a legkeresettebb körükben.
Az első szakmunkásvizsgán a minisztérium dicséretben részesítette a tanulókat. Érdekes, hogy a kereskedők gyakorlati vizsgáját Nagybátonyban tartották, mert ott voltak a legújabb üzletek, a vendéglátósok gyakorlati vizsgáját pedig a salgótarjáni Nemzeti Étteremben rendezték meg.
A vállalatok minden évben “ingyenes” üdültetésben részesítették tanulóikat, s a kísérő tanárokat.

Így indult tehát a mi iskolánk kezdeti, történelmi 5 éve. Keresztényi Istvánné igazgató erre az időszakra nagy-nagy szeretettel, sok szép emlékkel gondol vissza. Megköszönjük tevékeny, “úttörő”-munkáját, hiszen az alapok lerakása sem volt könnyű, s alapok nélkül nincs építmény. Őt is segítették tanár kollégái, azok a kereskedők és vendéglátósok, akik szakmaszeretetüket, szakmai ismereteiket szívesen átadták a fiataloknak.

Az 1956. február 2-án megtartott félévi osztályozó értekezlet jegyzőkönyve alapján – jelen voltak:

 • Ozsvárt Sarolta – később Keresztényi Istvánné igazgató
 • Molnár István – Kereskedelmi Osztály

Nevelőtestület tagjai:

Czakó Györgyné
Csanády Miklós
Cserkúti Györgyi
Firczák Ilona
Gáspárdy Sándor
 
Salamon Károly
Sári József
Skodnik László
Szalay Mihály
Szentgyörgyi Zoltánné
Boródi Ferencné

A kezdeti 5 év után Borbényi László lett az iskola igazgatója.


Partnereink

SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum


Nógrád Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

3100 Salgótarján Zemlinszky Rezső út 4.

Telefon: +36 32 510 290

E-mail: kvsz@kereskedelmi-nmszc.hu

OM azonosító: 203048/20

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001294/2015


2024Nógrád Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola